(Beeld: Dirk Van de Broecke - Amelior)

Verstrenging van de energiewetgeving in Vlaanderen

Onze planeet warmt op en dit aan een snel tempo. We kunnen al lang niet meer naast de gevolgen kijken. In 2018 kwam het IPCC naar buiten met een rapport dat duidelijk stelt dat een drastische daling van de uitstoot van broeikasgassen nodig is. Enkel zo beperken we een temperatuurstijging. En dit is meer dan noodzakelijk als we de volgende generaties willen behoeden van een catastrofe. Met de European Green Deal wil Europa klimaatneutraal zijn tegen 2050, een ambitie die ze willen verankeren in een juridisch afdwingbare klimaatwet.

Herziening van de EED

In een eerste fase is het programma ‘Fit for 55’ gelanceerd. Hiermee streven we naar een netto reductie van 55% van de emissie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van het referentiejaar 1990. 

Advertising
 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis