(Beeld: Departement Omgeving)

Verdere versnippering en afname open ruimte in Vlaanderen

In de periode 2013-2019 is de open ruimte in Vlaanderen afgenomen met 12.500 hectare. Dat betekent dat gronden in gebruik door de landbouw of natuur werden ontwikkeld als woongebied of industrieterreinen. Tegelijkertijd versnipperde de open ruimte verder. Die recente evoluties staan in het tweede Ruimterapport van het Vlaams Departement Omgeving. Globaal genomen zijn zowel de bebouwing, de verharding als het ruimtebeslag in Vlaanderen verder toegenomen. Het verstedelijkte gebied in Vlaanderen is in de periode 2013-2019 in oppervlakte toegenomen en er wonen meer mensen. Binnen het (gegroeide) verstedelijkte deel vond een verdere verdichting plaats. Dat betekent dat het ruimtelijk rendement verhoogde.

Het eerste Ruimterapport uit 2018 toonde aan dat Vlaanderen een erg bebouwde regio is met veel lintbebouwing, met een fraai palet van steden en dorpen, een sterk infrastructuurnetwerk en goed uitgebouwde voorzieningen. Dat alles neemt echter veel ruimte in en dan ook nog versnipperd.

Advertising
 

Het tweede Ruimterapport beschrijft aan de hand van meer dan 300 kaarten, tabellen en grafieken de huidige toestand van Vlaanderen op ruimtelijk vlak, en brengt recente evoluties in de periode 2013-2019 in beeld. Het volledige rapport met de zeven hoofstukken is te vinden op www.ruimterapport.be en beschrijft de situatie en evoluties voorafgaand 2020.

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis