Plant Manager Jurgen Berckmans, Energy & Utilities Manager Wouter Van Den Bosch, Ronny Vanden Eynde, verantwoordelijk voor de waterzuivering, en ex-Technical Manager Stijn Van Cuyck bij de nieuwe installatie. (foto: Danone)

Danone Rotselaar vermindert waterverbruik in productie met 75%

De productiesite van Danone in Rotselaar hergebruikt sinds vorig jaar dankzij innovatieve membraantechnologie 75% van het verbruikte water. Dat betekent dat de vestiging jaarlijks meer…...

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis
Verder lezen
Koen Anciaux, schepen van Landbouw en Eigendommen, bij het stuk grond waar het waterbufferbekken komt. (foto: stad Mechelen)

Stad Mechelen koopt stuk grond om droogte in de landbouw tegen te gaan

Stad Mechelen heeft recent een stuk grond aangekocht in de Bankstraat in deelgemeente Hombeek waar ze een bufferbekken voor afstromend regenwater zal realiseren. Het doel…...

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis
Verder lezen
Wateroverlast en verdroging gaan hand in hand (foto: VMM)

Vlaams beleid rond duurzaam water laat zich niet in één-twee-drie schetsen

Het wettelijke kader rond duurzaam waterbeleid laat zich niet in een-twee-drie schetsen. Het wil dan ook verschillende manieren bevorderen om waterschaarste en verdroging tegen te…...

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis
Verder lezen
De huidige grondwaterstand in Vlaanderen, feb. 2021 (bron: VMM)

Grondwatertafels aangevuld maar nog niet juichen

De meest recente metingen en modelberekeningen (februari 2021) van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat het ondiepe (freatische) grondwater in Vlaanderen de voorbije weken is…...

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis
Verder lezen
% meetplaatsen in Vlaanderen met minstens 1 overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat/liter bron: VMM)

Waterkwaliteit in landbouwgebied evolueert ongunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) trekt aan de alarmbel. Uit de recent gepubliceerde resultaten van het MAP-meetnet, blijkt immers dat de waterkwaliteit in landbouwgebied ongunstig evolueert…....

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis
Verder lezen

ecobeton water technologies blaast 110 kaarsjes uit: “Voluit inzetten op efficiënter waterbeheer voor het te laat is”

In het Kasteel van Ordingen bij Sint-Truiden vierde ecobeton water technologies op 2 september 2020 zijn 110-jarig bestaan. Doorheen de jaren breidde het bedrijf dat…...

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis
Verder lezen