Herlaadbare Li-Ion batterijen (beeld: Adobe Stock)

Projectoproep om innovatie herlaadbare batterijen te stimuleren

Bebat en OVAM gaan met steun van het Vlaams Fonds Batterijen op zoek naar innovatieve projecten om het hergebruik en de second life van gebruikte, herlaadbare batterijen en de in de batterijen aanwezige kostbare materialen, te stimuleren. Dit moet leiden tot een versnelling in de transitie naar een circulaire economie.

90.000 euro per project

Geselecteerde projecten kunnen voor maximaal 90.000 euro steun krijgen. De projecten moeten eind 2022 afgerond zijn.

Advertising
 

Herlaadbare batterijen een tweede leven geven

Herlaadbare batterijen zijn alom aanwezig in onze moderne samenleving, denk maar aan de batterij in een elektrische wagen, een smartphone, elektrische fiets of een e-step. Deze batterijen worden doorgaans vervangen van zodra hun capaciteit gedaald is naar 70 tot 80% of wanneer ze defect zijn. Na dit eerste leven kunnen deze batterijen echter nog aan een tweede leven beginnen in allerhande secundaire toepassingen, zoals de opslag van zonne-energie of als thuisbatterij.

Dankzij het Vlaams Fonds Batterijen dat door Bebat en de OVAM in 2019 in het leven werd geroepen, willen beide organisaties met deze oproep projecten ondersteunen die de batterijsector zullen versterken. Zo willen beide organisaties nieuwe synergieën creëren, zowel op het vlak van concrete kennis en expertise als tussen sectorgenoten en deelnemers onderling. Bebat en de OVAM zullen de geselecteerde projecten uit deze oproep ondersteuning bieden op verschillende vlakken.

De projecten moeten zich richten op het duurzaam sluiten van de materiaalkringloop van batterijen. Hergebruik en second life zijn dus de sleutelbegrippen voor deze projectoproep met als doel de verlenging van de levensduur van herlaadbare batterijen of componenten ervan. Hergebruik en second life zijn in een circulaire te verkiezen boven producten meteen naar ontmanteling en recyclage sturen, zoals het vlindermodel van de Ellen MacArthur Foundation aantoont.

De projectoproep is bovendien gericht op projecten die op termijn een return voor zowel de indiener als voor de OVAM, het Vlaamse gewest en Bebat kunnen genereren en dus gebaseerd zijn op een verdienmodel. Dit houdt een economische return in. Het delen van kennis en expertise kan eveneens een economische meerwaarde betekenen.  

Intekenen op deze projectoproep gebruikte, herlaadbare batterijen kan tot vrijdag 30 april 2021 via deze site.

Meer artikels over circulaire economie


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *