COGEN Vlaanderen

De vzw COGEN Vlaanderen werd in 2001 opgericht om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. WKK heeft immers een belangrijke rol te spelen in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, namelijk een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

Ondertussen is COGEN Vlaanderen uitgegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK-gebeuren in Vlaanderen, van constructeurs, installateurs, gebruikers en eigenaars van WKK-installaties tot studiebureaus, energiebedrijven en wetenschappelijke instellingen.

De ontmoetingsplaats:
Relevante actoren (stakeholders) ontmoeten elkaar om te discussiëren over WKK in Vlaanderen: zowel actuele en concrete problemen als de langetermijnvisie komen hierbij aan bod. Dit overleg is doelgericht: het leidt tot het innemen van standpunten en het kan ook leiden tot adviezen aan de Vlaamse Overheid.

Het expertisecentrum:
Voor leden is er informatie en deskundige begeleiding ter beschikking. De informatie wordt via verschillende kanalen verspreid: nieuwsbrieven, de website en via studiedagen en infosessies.

WKK in de voedingssector is een geslaagd recept

Het warmteprofiel van de voedingssector is vaak uitermate geschikt voor toepassing van warmte-krachtkoppeling (WKK). En meestal kunnen de voedingsbedrijven de volledige elektriciteitsproductie van hun WKK ook zelf verbruiken. Een ideaal recept dus voor een rendabele WKK!

Daarom organiseert COGEN Vlaanderen in samenwerking met FEVIA, de federatie voor voedingsindustrie in België, op 15 december 2016 een studienamiddag rond WKK in de voedingssector.

Nationale WKK ontmoetingsdag

De WKK-ontmoetingsdag biedt bedrijven, overheden en organisaties die hun energieverbruik willen optimaliseren de gelegenheid om op één dag een pak bruikbare informatie in te winnen via interessante voordrachten. Daarnaast is het ook een ideaal netwerkmoment: op de bijhorende WKK-beurs kan je bedrijven rechtstreeks aanspreken voor advies betreffende jouw concreet project of nieuwe contacten leggen met bedrijven uit de WKK- en de bredere energiesector.