Nieuwe SCIP-plicht: al 5 miljoen meldingen voor schadelijke chemicaliën in producten

Europese producenten, importeurs, assemblagebedrijven en distributeurs met uitzondering van detailhandelaars moeten sinds 5 januari bij het European Chemical Agency (ECHA) gegevens indienen over ‘zeer zorgwekkende stoffen’ in hun producten. Die worden verzameld in de zogenaamde SCIP-database. Die bevat inmiddels al meer dan 5 miljoen meldingen. De gegevens zullen de komende maanden worden gepubliceerd. 

Het gaat meer specifiek om wat Europa a Substance of Very High Concern of SVHC noemt. De verplichting om daarover melding te maken werd ingevoerd via de laatste herziening van de Europese Kaderrichtlijn Afval, in mei 2018, en geldt voor alle bedrijven die producten met SVHC’s uit de kandidatenlijst voor autorisatie in de EU-markt zetten. De nieuwe notificatieverplichting verwijst naar artikel 33.1 van de Europese vereniging REACH, wat staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Dat artikel legt de plicht op om in de waardeketen te communiceren over de aanwezigheid van SHVC’s in producten zodat veilig gebruik mogelijk is. 

Advertising
 

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis