Minister Vandeput vergroent wagenpark federale overheid

Minister Steven Vandeput heeft een ambitieus plan om het wagenpark van de federale overheid te vergroenen. Hij wil op korte tijd naar 25% groene wagens.

Advertising
 

Nieuwe omzendbrief zet in op nieuwe technologieën

De federale overheid beschikt over een 1140-tal dienstvoertuigen (zonder Defensie en politie). 61,1% van de dienstvoertuigen zijn dieselwagens. Het benzineaandeel bedraagt 36,5 %.  Bij de laatste rondvraag bij de diensten waren er slechts 23 hybride voertuigen, 2 aardgaswagens en welgeteld 1 elektrisch voertuig.

“Amper 2 op de 100 van onze auto’s zijn groen. Dat aantal moet stijgen naar minstens 25%. Als overheid moeten we het voorbeeld geven en investeren in duurzame technologieën” zegt Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken. Vandeput stelt daarom de vernieuwde “omzendbrief 307” voor. Deze omzendbrief regelt de aankoop en leasing van dienstwagens.

Aantal auto's wagenpark federale overheid 

Legende:

Aantal auto’s per organisatie

Aandeel in het totaal wagenpark van de organisaties

Organisaties in geel: met aandeel boven 10%

Niet enkel groene, ook veiligere wagens worden bevoordeeld

Bij de aankoop van nieuwe voertuigen werd vroeger hoofdzakelijk gefocust op de prijs. Groene auto’s zoals elektrische, hybride of CNG-voertuigen met een duurdere aanschafprijs of maandelijkse leasing, vielen daarbij uit de boot. Vanaf nu gaan duurzaamheids- en kwaliteitsvoorwaarden verplicht veel sterker doorwegen in de berekening.

 

 “Onze experten hebben nu een hele evenwichtige rekenmodule ontworpen waarmee eco-efficiëntie en kwaliteitseisen zwaarder doorwegen bij de gunning” aldus Steven Vandeput.

Verdeling auto's volgens technologie/brandstoftype (2015) 

Verdeling auto’s volgens technologie/brandstoftype (2015)

De ecoscore speelt met een minimum van 50% bij het criterium met betrekking op de totale kwaliteitsscore een prominente rol. Ook het bandenlabel en eventuele veiligheidsopties en rijhulpsystemen kunnen meegenomen worden in de berekeningssleutel. Door deze benadering die verder gaat dan de kostprijs, komen milieuvriendelijkere en veiligere auto’s plots wel in aanmerking voor aankoop, waar ze vroeger door het prijscriterium uit de boot vielen.

 

Verdeling auto’s volgens technologie/brandstoftype (evolutie 2013-2015)

 

Niet vrijblijvend

 

Vandeput verplicht de overheidsorganisaties om hun wagenpark stelselmatig te vergroenen. Dit jaar moeten minstens 10% groene wagens gekocht worden, volgend jaar al 20%.

De overheidsinstellingen moeten hun aankoopbudgetten zo heroriënteren dat na 5 jaar minstens 25% van het wagenpark bestaat uit elektrische, hybride en CNG-voertuigen en dat minstens 25% van het wagenpark een ecoscore heeft die hoger is dan 75.

Het volstaat dus niet om gewoon een aantal kleine zuinige auto’s te kopen voor een bepaalde dienst om de quota te halen, want kleine zuinige wagens zijn immers niet per definitie elektrisch, hybride of CNG.

“Dit is geen vrijblijvende maatregel. Alle organisaties met meer dan 20 auto’s en dus frequent aankopen, moeten een ambitieus vergroeningstraject volgen” aldus Steven Vandeput.

 

Uitzonderingen toegestaan

 

De nieuwe regels zijn enkel voor dienstvoertuigen, maar niet voor zogenaamde operationele voertuigen van bijvoorbeeld de politie of het leger.

“We kunnen het ons niet permitteren dat tijdens missies of uitzonderlijke omstandigheden interventievoertuigen plots aan de laadpaal moeten. De veiligheid van onze burgers primeert” zegt Steven Vandeput.

Ook kleinere organisaties met een wagenpark van minder dan 20 voertuigen zijn vrijgesteld omdat ze niet elk jaar voertuigen hoeven of kunnen aankopen.

Wat is er nieuw t.o.v. vorige versie van de omzendbrief?

  • Er werd een ruimer kader gecreëerd voor de aanschaf van groene auto’s.
  • Er werd een volledig marktonderzoek uitgevoerd om nieuwe prijsdrempels te bekomen per motortechnologie en per categorie van voertuig. Dit zorgt ervoor dat er realistische en haalbare aankoopprijzen voor duurzame voertuigen opgenomen werden in de omzendbrief.
  • Er werd een kwantitatief aankoopbeleid (zie Regeerakkoord 2014 p. 211) gekoppeld aan de omzendbrief voor organisaties met een wagenpark van meer dan 20 voertuigen
  • TCO  (Total Cost of ownership) is een verplicht gunningscriterium
  • Voor de vergelijking van de offertes werd een formule ontwikkeld die toelaat om de offertes onafhankelijk van elkaar (sneller, efficiënter) te vergelijken waarbij rekening gehouden moet worden met minstens de ecoscore en een TCO berekening. Daarbij werd de nadruk gevestigd op het feit dat andere kwaliteitscriteria ook toepasbaar zijn (bv. bandenlabel, veiligheidsopties,…, deze worden uitvoerig beschreven in de bijlage aan de omzendbrief).
  • In de vorige omzendbrief werden minimum ecoscores opgenomen maar na 7 jaar zijn deze hopeloos achterhaald. Daarom kiezen we er nu voor om dit niet te doen maar om een kwantitatief aankoopbeleid te koppelen aan deze omzendbrief.  Vanaf nu wordt elke 3 jaar onderzocht of er wijzigingen zijn op vlak van technologie/prijs (zie paragraaf 10 van de omzendbrief)

Hoe zit het bij bedrijven?

Voor de cijfers van bedrijven is er een rapport van het VITO beschikbaar:  Interessant hier is de tabel op p.19/31. In 2015 bedroeg het totaal aan alternatieve aandrijving 1.9%, 93.1% diesel en 5.1% benzine. In totaal zijn er a. 860.000 bedrijfsvoertuigen, hiervan worden er 340.000 geleased. Ter vergelijking: de overheid heeft in totaal 2.3% alternatieve aandrijving, 36.5% benzine en 61.1% diesel.

Meer info over het duurzaam aankoopbeleid van de federale overheid, klik hier

Meer info over de ecoscore, klik hier

 

(bron: Kabinet Vandeput) 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *