(Beeld: IIASA)

Hoeveel energie hebben we nodig om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen bieden?

Advertising
 

Voor velen zou een verhoging van de levensstandaard een verhoging van de energievoorziening vereisen. Tegelijkertijd zou het halen van de huidige klimaatdoelstellingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs gebaat zijn bij een lager energieverbruik. IIASA-onderzoekers bekeken hoeveel energie nodig is om de armen in de wereld een fatsoenlijk leven te bieden en zij kwamen tot de conclusie dat dit te verzoenen is met de inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen.

In de strijd om de armoede in de wereld uit te roeien en een fatsoenlijke levensstandaard te bereiken, is voldoende energie hebben een essentiële vereiste. Ondanks internationale verbintenissen zoals de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) is op veel gebieden slechts traag vooruitgang geboekt bij het bereiken van de Decent Living Standards (DLS) wereldwijd. Ook bestaat de vrees dat een betere toegang tot energie kan leiden tot een hogere uitstoot van CO2, wat in strijd zou zijn met de doelstellingen om de klimaatverandering tegen te gaan.

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis