FINANCE – Het sneeuwbaleffect van duurzaam beleggen (iPOST)

Duurzaam beleggen wint aan populariteit. Terwijl we als consument alsmaar vaker kiezen voor lokaal en onverpakt, nemen ook steeds meer spaarders en beleggers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Via duurzame investeringsfondsen zoals Incofin cvso dragen bedrijven en particulieren bewust bij aan een wereld zonder armoede, honger en ongelijkheid.

Advertising
 

Het Belgische microfinancieringsfonds Incofin cvso investeert sinds 1992 in de toekomst van ondernemers in kansarme gebieden. Het financiert momenteel zo’n 51 kredietinstellingen en commerciële organisaties in 30 ontwikkelingslanden. Die verstrekken op hun beurt (financiële) middelen en advies aan lokale ondernemers, van wie het merendeel vrouwen. Het fonds zet daarbij sterk in op de technische ondersteuning van zijn partners om hun sociaal rendement te vergroten. 

Dankzij het sneeuwbaleffect van microfinanciering creëert Incofin cvso een toekomstperspectief voor ruim meer dan 3,2 miljoen ondernemers. De aandeelhouders van het fonds dragen met hun belegging wereldwijd bij aan duurzame ontwikkeling, onder meer in Haïti, India en Costa Rica. 

ACME – Haïti 

Minder armoede in Haïti

Eén van de beleggingen in de portefeuille van Incofin cvso is ACME, een sociale microfinancieringsinstelling in Haïti. ACME verleent krediet en advies aan boeren en handelaars op het platteland, waar zo’n tachtig procent van de bevolking leeft van een inkomen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag (omgerekend 1,12 euro). Incofin cvso helpt de Haïtiaanse instelling ter plaatse bij de afstemming van haar aanbod op de lokale noden. Vandaag biedt ACME haar klanten energiezekerheid met een zonne-energielening, helpt ze hen aan onderdak met een huisvestinglening en vergroot ze hun opbrengsten met een landbouwlening.

Minder honger in India

In India investeert het Belgische fonds in Samunnati, dat met een netwerk van een 230-tal vestigingen gemarginaliseerde landbouwers ondersteunt in 112 districten. De instelling onderhoudt contacten met boerenmarkten en verleent langetermijnleningen en landbouwadvies aan lokale boeren om hun productiviteit te verhogen. Zo helpt Incofin cvso ondervoeding en voedselverliezen te bestrijden in een land waar meer dan de helft van de beroepsbevolking afhankelijk is van de landbouw.

Samunnati – India 

Economische groei in Costa Rica

Met aandelen in Financiera Desyfin bevordert Incofin cvso de werkgelegenheid in Costa Rica en stimuleert ze de lokale economie. Financiera Desyfin bereikt als kredietinstelling ruim zesduizend kleine en middelgrote bedrijven in afgelegen gebieden. Ze stelt zelf 172 medewerkers tewerk. De lokale instelling investeert bovendien fors in ecologisch-maatschappelijke initiatieven zoals recyclage en afvalbeheer. 

Precies die maatschappelijke return beweegt bedrijven en particulieren om te beleggen in een duurzaam fonds zoals Incofin cvso. Door de aandacht voor milieu, samenleving en goed bestuur levert een duurzame belegging op lange termijn een stabieler rendement op dan een traditionele investering.

Kijk voor meer info over het microfinancieringsfonds en zijn portefeuille op incofincvso.be.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *