Ruimtelijke ordening voor de milieucoördinator

DATUM/TIJD do 09 september 2021 9:00 - 13:00
LOCATIE
URL Webinar

CATEGORIE(ËN)
Opleiding over de link tussen leefmilieu en ruimtelijke ordening: donderdag 9 september 2021

Organisator: Sertius

Alle detailinfo en inschrijven

De grens tussen ruimtelijke ordening en (leef)milieu vervaagt hoe langer, hoe meer en dat uit zich op diverse
manieren. Denk maar aan de ‘koppelingsplicht’ uit het omgevingsvergunningsdecreet en de introductie van de
bestuurlijke sanctionering in de handhaving van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening.
Milieuverantwoordelijken worden dus hoe langer hoe meer geconfronteerd met aspecten van ruimtelijke
ordening. Deze studievoormiddag loodst u op een bevattelijke manier door de drie klassieke onderdelen die
deze regelgeving kent.