Windsector wil miljard Euro investeren in Vlaamse economische relance

De Vlaamse windenergiesector wil de komende jaren minstens een miljard euro investeren in de economische relance, op voorwaarde dat de investeringszekerheid voldoende gegarandeerd blijft. Dat laat de VWEA weten in een persbericht.

De Vlaamse windenergiesector, verenigd in VWEA, voorziet om over de komende 10 jaar minstens een miljard Euro te investeren. Dat komt overeen met een jaarlijkse groei van 100 MW aan geïnstalleerd vermogen. Het gaat zowel over nieuwe windparken als over het geleidelijk vervangen van windturbines die einde levensduur zijn. Deze ambitie sluit perfect aan bij de doelstelling die de Vlaamse Regering in haar regeerakkoord heeft neergeschreven.

Advertising
 

Investeringen in windenergie passen volledig binnen het streven naar een circulaire economie dankzij een vermindering van de afhankelijkheid van primaire grondstoffen, de bestrijding van de klimaatverandering, de bijdrage aan de lokale en duurzame elektriciteitsbevoorrading, schonere lucht en minder waterverbruik voor de opwekking van elektriciteit.

Niet onbelangrijk in het huidige economische klimaat: de windenergiesector in Vlaanderen staat voor meer dan 3.000 jobs in Vlaanderen en is dus een belangrijke motor voor de economische relance post-COVID-19. De sector wil deze werkgelegenheid versterken en verder uitbreiden.

Voor een dergelijk pakket aan investeringen mag wel de nodige zekerheid ingebouwd worden, vindt VWEA. De Vlaamse Regering werkt aan een aanpassing van de ondersteuning en voorziet onder meer een verdere daling van het projectrendement en een maximumenveloppe aan steun via groene stroomcertificaten. “We hebben altijd gepleit voor een gepaste steun voor windenergie”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. “Het bestaande systeem heeft daar ook voor gezorgd: dankzij de ontwikkelingen in de sector is de steun op 10 jaar tijd gedaald van ruim 90 EUR/MWh naar minder dan 8 EUR/MWh. Voor een billijke investeringszekerheid is een maximaal steunvolume enkel werkbaar indien er ook een stevige bodem voorzien wordt, door het steunvolume op basis van de geproduceerde energie te bepalen. VWEA stelt dat er aanpassingen aan het voorstel van de Vlaamse Regering nodig zijn, wil het de hefboom vormen om de nodige toekomstgerichte investeringen in hernieuwbare energie aan een betaalbare prijs te realiseren.”

VWEA wil de zekerheid dat een windproject op 20 jaar voldoende rendement kan halen. “Wij vragen van de regering geen bijkomende steun, maar een versteviging van de investeringszekerheid”, aldus de sector. Op die manier kunnen wij een pakket van meer dan een miljard Euro aan investeringen in Vlaanderen garanderen.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *