ENERGIE – Extra steun voor onderzoek naar diepe geothermie

Vlaanderen, en dan vooral de regio Kempen, biedt wel wat potentieel om energie op te wekken met behulp van diepe aardwarmte. Helaas vergt het een grote investering om het nu nodige pionierswerk te verrichten. Daarom kennen de Vlaamse en Europese overheid samen bijna 390.000 euro toe aan twee projecten die onderzoek willen voeren naar diepe geothermie. 

Advertising
 

Net als 13 andere Europese landen, beloofde België om de ontwikkeling van diepe aardwarmte te versnellen. Daarom lanceerde de Vlaamse overheid een projectoproep voor onderzoek. Uiteindelijk besloot de overheid om twee initiatieven te ondersteunen.

Bij het eerste project ‘Heatstore’ zijn drie bedrijven betrokken: het VITO in Mol, SPIE Belgium en het Kempens warmtebedrijf. De Vlaamse regering kent hen een ondersteuning van 278.756 euro toe. Het budget zal in hoofdzaak besteed worden aan fundamenteel en experimenteel onderzoek naar verschillende types van ondergrondse warmteopslag.

Het tweede project heet ‘CAGE’. Het onderzoek gebeurt hier door VITO en Thomas More Kempen. Dit project focust op de verbetering van de productie van diepe aardwarmte en van de business case voor een geothermisch doublet (een systeem met twee putten: een productie- en een injectieput). Hiervoor is 109.925 euro steun voorzien.

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein: “Geothermische energieproductie en opslag bieden een enorm potentieel voor de omslag naar hernieuwbare energie. Voorlopig blijft die bron nog onderbenut. Met deze bijkomende steun willen we – in 14 Europese landen tegelijk – met diepe aardwarmte een versnelling hoger schakelen.”

Bron: Kabinet Tommelein

Foto: © Gretar Ívarsson | Nesjavellir Power Plant – IJsland 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *