21 maatregelen voor circulaire economie

21 maatregelen voor circulaire economie

Op 27 oktober ondertekenden federale ministers Kris Peeters en Marie-Christine Marghem en Go4Circle-voorzitter Bruno Arts een samenwerkingsverband ter bevordering van de circulaire economie. De komende drie jaar worden een tachtigtal sorteer- en recyclagecentra bezocht om recyclageproblemen in kaart te brengen en te veranderen.

Advertising
 

 

Voortrekkersrol

België wil, als voortrekker op vlak van sorteren en recycleren, de discussies op Europees niveau proactief voeden. En dat op vlak van productnormering, ecodesign en sensibilisering van de consumenten.

Met hun 21 gezamenlijke maatregelen willen beide ministers bijdragen aan de ambitie om van België een leider van de circulaire economie te maken. “België heeft een sterke industriële geschiedenis. Gelegen in het hart van Europa leent het zich uitstekend voor de ontwikkeling van het innovatieve economische model”, aldus Minister Marghem.

 

Kenniscentrum

De spil in die ambitie is een specifiek Kenniscentrum. Dat zal indicatoren ontwikkelen die de circulaire economie meetbaar maken.

Het zal ook het voortouw nemen om het probleem van de geprogrammeerde veroudering aan te pakken. Dat is het fenomeen waarbij printers de geest geven na het printen van een bepaald aantal pagina’s of batterijen van smartphones het net na het einde van de garantieperiode begeven.

 

Charter

Omdat veel actoren betrokken zijn bij de uitvoering van het stappenplan zetten de ministers samenwerkingsinitiatieven op. In dat kader werd een charter ondertekend met de Federatie van Recyclers, GO4CIRCLE. 

De komende drie jaar worden 78 centra bezocht die PMD recycleren, AEEA recycleren, organisch afval composteren, textiel recupereren… om zo vaak voorkomende recyclageproblemen door slecht productdesign te identificeren.

Met het charter willen we innovatie in de circulaire economie ondersteunen, zo werkgelegenheid creëren en de competitiviteit van ondernemingen versterken. Het benutten van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen zal sterk aan belang winnen. Meer: wie er in de economie in slaagt het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen te benutten, heeft de toekomst,” zegt Kris Peeters.

 

Nog voor 2019

Minister Marghem en Peeters werken verder ook aan de verbetering van de wetgeving voor bestaande productnormen, aan de communicatie over duurzame consumptie en de bescherming van de consument. De maatregelen zullen nog vóór 2019 van kracht worden.

 

datum: 27 oktober 2016
bron: Kabinet van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en Go4Circle


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *